Welkom

2-1 counseling en coaching: familieopstellingen – NLP – TA – Enneagram – Psychosociale hulpverlening

Welkom op de website van 2-1 counseling en coaching. Je bezoekt deze pagina wellicht omdat je op zoek bent naar een counselor/coach of naar informatie. Misschien heb je een zelf een hulpvraag of ken je iemand met een hulpvraag. Of ervaar je dat thema’s, oude patronen en valkuilen hardnekkig blijken te zijn en worstel je met problemen in een relatie of op het werk. Marinka Ockhuijsen is counselor/coach. Hoewel er een verschil is tussen counseling en coaching worden beide manieren van werken vaak door elkaar gebruikt in een begeleidingstraject.

Waarom

Waarom doe je wat je doet en waarom doe je niet wat je graag zou doen? Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Door het concretiseren van mentale en/of fysieke klachten en door het formuleren van de hulpvraag is de eerste stap gezet. Samen onderzoeken we wat je wilt bereiken, waar je van weg wilt en belangrijker nog, waar je naartoe wilt. Je eigen, misschien vergeten hulpbronnen staan hierbij centraal. Waar het om gaat, is dat jij de regie over je leven (terug) neemt en dat jij je competenties op een krachtige manier inzet. Ik ondersteun jou graag hierbij.

Wat

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening voor geestelijk gezonde mensen. Het is een manier waarbij je inzicht zult krijgen in een (emotioneel) probleem of in mentale of lichamelijke klachten. Coaching is een praktisch gerichte manier van werken waarbij er niet altijd een probleemsituatie hoeft te bestaan. Men kan kiezen voor coaching om persoonlijke groei te stimuleren en te onderzoeken wat je nodig hebt om je gestelde doel te realiseren. In een begeleidingstraject zullen counseling en coaching vaak naast elkaar worden toegepast.

Hoe

Ik ben geschoold in transactionele analyse, enneagram, NLP en systemisch werken/familieopstellingen. Deze combinatie vormt een krachtig instrument voor verandering, wat leidt tot groei. Bewustzijn geeft de mogelijkheid tot zelfreflectie, het vergaren van kennis over het eigen functioneren. Het kennen van je persoonlijkheidstype geeft waardevolle informatie over jou en jouw mogelijkheden. Specifieke (onbewuste) patronen bepalen hoe je denkt, voelt en doet in een situatie. Door het doorbreken van deze patronen en het herkaderen van belemmerende overtuigingen kun je een herbesluit nemen over jouw levenscript. Daar waar je oude strategie niet meer werkt, kun je een nieuwe strategie leren implementeren om je doel te bereiken.

Marinka Ockhuijsen

Counselor/coach, psychosociaal hulpverlener

Ik ben Marinka Ockhuijsen, geboren in Rotterdam in 1968. Welkom in mijn praktijk 2-1 counseling en coaching! 2-1 staat voor samen werken aan jouw doel. 2-1 is mijn enneagramtype en jouw succes. Ik ben een counselor/coach met een helder analytisch denken en een groot empathisch vermogen, die je in beweging brengt. Ik werk vanuit het vermogen contact te maken met mijn cliënt. Oprecht luisteren naar mijzelf en de ander is een uitdaging die ik gemakkelijk aanneem. Mijn kracht zit in het stellen van de juiste vraag. Ik ben hiervoor geschoold in transactionele analyse, enneagram, NLP en familieopstellingen/systemisch werken.

Transactionele analyse of TA biedt een persoonlijkheidstheorie en baseert daarop een behandelmethode.

Met TA kan een heldere analyse worden gemaakt van wat er zich bij mensen afspeelt. Het enneagram gaat uit van verschillende persoonlijkheidstypen en kan je op basis daarvan inzicht geven in je vaak onbewuste overtuigingen en drijfveren.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Je gaat aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens. NLP interventies kunnen je helpen een herinnering, gebeurtenis of situatie op een andere manier te gaan bekijken. Een familieopstelling is een krachtige systemische manier van werken die patronen en onbewuste bindingen in het systeem van jouw familie zichtbaar maakt.

Met de opleiding kindercoach heb ik mij gespecialiseerd in familieopstellingen en systemisch werken met kinderen. Deze methodiek geeft inzicht in de problematiek van het kind vanuit het familiesysteem.

Transactionele analyse

Transactionele analyse of TA biedt een persoonlijkheidstheorie en baseert daarop een behandelmethode. TA heeft als vertrekpunt, dat ieder mens steeds opnieuw de strategieën toepast die hij of zij in de kindertijd heeft opgedaan, ook als die strategieën niet meer werken. Ouders en andere belangrijke personen in het leven van het kind hebben een grote invloed op het ontstaan van die strategieën. TA geeft inzicht in de positieve en negatieve besluiten die je op basis van zo’n ingesleten oude strategie steeds weer neemt in je relatie tot de omgeving. TA spreekt hier van het script of levensverhaal. Ieder mens ‘schrijft’ als kind voor zichzelf zo’n script.

De behandelmethode is erop gericht je bewust te maken van je vaak onbewuste besluiten uit je verleden. Het gaat om patronen in denken, voelen en doen die daarbij horen. Wanneer je je eigen script doorziet en herkent, wordt het waar nodig mogelijk om oude patronen op een helpende manier om te buigen. De focus ligt daarbij op sociale processen, op je relatie met de ander en met je omgeving.

Enneagram

Het enneagram kent een indeling in negen persoonlijkheidstypen en wordt getekend als een figuur met negen punten. “Ennea” is het Griekse woord voor “negen” en “gram” is afgeleid van het Griekse woord voor schrijven.

Burn out Rotterdam

In onze tijd heeft het enneagram zich ontwikkeld tot een instrument dat tot meer zelfinzicht kan leiden en tot een beter begrip voor de ander. Het enneagram kent veel lagen en nuances. Kort gezegd is de basis, dat elk van de negen persoonlijkheidstypen kenmerkende drijfveren en overtuigingen, kwaliteiten en valkuilen kent. Inzicht in het persoonlijkheidstype dat bij jou de boventoon voert, kan zo een bron zijn voor zelfreflectie en zelfkennis. Inzicht in het persoonlijkheidstype dat dominant lijkt te zijn bij iemand met wie je te maken hebt, geeft meer begrip voor zijn of haar handelen en hoe hij of zij een situatie  ervaart. Het enneagram is waardevrij; het ene persoonlijkheidstype is niet beter of slechter dan het andere.

NLP

In de begeleidingsgesprekken wordt NLP gebruikt om te ontdekken hoe de structuur van onze innerlijke beleving is opgebouwd, hoe we ervaringen beleven en hoe die belevingen veranderd kunnen worden als dat wenselijk is. Een belangrijk uitgangspunt van NLP is dat ieder van ons zich een eigen beeld vormt van “de” werkelijkheid. We hebben een innerlijke kaart in ons hoofd, maar “de kaart is niet het gebied”. Verandering in perceptie geeft nieuwe keuzes. Een ander uitgangspunt van NLP is dat achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt, ook als het nu zijn doel voorbij schiet of ongewenste neveneffecten heeft.

Communicatie brengt de verandering op gang. Het gaat hier om een interne dialoog en het gesprek met de ander.  Je wordt je bewust van je denkstrategieën, gevoelens en gedrag en kan de regie weer in eigen handen te nemen. NLP staat voor doelgericht werken waarbij de eigen capaciteiten en vaardigheden worden ingezet. Helpende en belemmerende overtuigingen worden onderzocht en met interventies kan een nieuwe strategie geïntegreerd worden.

Familieopstellingen en systemisch werken

Bert Hellinger heeft de methodiek van familieopstellingen geïntroduceerd. Een andere benaming voor familieopstellingen is systemisch werken. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens beïnvloed wordt door de systemen waarvan men deel uitmaakt. Deze invloeden kunnen leiden tot het onbewust overnemen van problemen en emoties van anderen die deel uitmaken van hetzelfde systeem, dus van de ouders of van andere familieleden. Dat zijn verstrikkingen die in je volwassen leven nog tot uiting kunnen komen in bijvoorbeeld werk en relaties. Met een opstelling kunnen patronen zichtbaar gemaakt worden en kan het systeem opnieuw geordend worden. Er ontstaat de mogelijkheid om je los te maken uit de verstrikkingen.

Specialisatie kinderen

Een kind krijgt tijdens zijn ontwikkeling te maken met verwachtingen en uitdagingen die ervoor kunnen zorgen dat het kind niet in balans is. Dat kan zich uiten in te veel of te weinig energie, niet lekker in je vel zitten of heftige emotionele reacties. Het kind kan te maken krijgen met concentratieproblemen, hyperactiviteit, slaap- en eetproblemen, faalangst, emotionele problemen of eenzaamheid. Inzicht krijgen op de problematiek van het kind door systemisch te werken, helpt mee om het kind en het gezin in balans te brengen en de rust terug te krijgen.

Praktijkinformatie

2-1 counseling en coaching/Marinka Ockhuijsen is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) met registratienummer 1907932 en bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) met registratienummer 200152T en daarmee gehouden aan de VIV/RBCZ-praktijkcode en ethische code.

Informed consent, klachten en geschillen

Voorafgaand aan het traject vraag ik je een informed consent (overeenkomst) te ondertekenen. Als je een klacht hebt over een sessie dan vraag ik je dit met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de VIV. Meer informatie vind je op de website van de VIV.

Als lid van de beroepsvereniging heb ik aansluiting bij een geschillencommissie. Hiermee voldoe ik aan de eis zoals gesteld door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld/kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Hierbij worden de volgende stappen doorlopen (zie ook: meldcode):

  • stap 1: in kaart brengen van signalen;
  • stap 2: overleg met een collega en eventueel raadpleging Veilig Thuis;
  • stap 3: gesprek met de cliënt;
  • stap 4: wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling;
  • stap 5: hulp organiseren of melden.

AGB-code zorgverlener: 90103989 – AGB-code praktijk: 90063325

Algemene voorwaarden 

Privacyverklaring

Counseling Rotterdam

Traject

Het traject van coaching en/of counseling begint met een intake. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en stemmen we samen af wat ik kan betekenen voor jou met betrekking tot jouw hulpvraag, probleem of de situatie waarin je zit. Ook geef ik een inschatting van het aantal sessies dat nodig is om het door jouw gewenste resultaat of doel te bereiken.

Tarieven 2024

90 euro per uur

130 euro per anderhalf uur

2-1 counseling en coaching is vrijgesteld van BTW

Vergoedingen

Door werkgever: een werkgever reserveert een opleidingsbudget per werknemer. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding van de counseling/coaching bij werkgerelateerde vragen.

Via Arbo-dienst: bij ziekte, reintegratie of voorkomen van langdurig verzuim. Informeer bij je bedrijfsarts naar de mogelijkheden voor vergoeding van de counseling/coaching.

Door zorgverzekeraar: vergoeden van (een deel van) de kosten is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar hiervoor. Hierbij kun je aangeven dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een counselor/coach die is aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde).

Contact

2-1 counseling en coaching is gevestigd in Rhoon, drie kilometer ten zuiden van Rotterdam. De praktijk biedt een veilige en prettige sfeer en is gemakkelijk te bereiken vanaf de A15 en met het openbaar vervoer.  Ik nodig je van harte uit voor een intake, waarbij we samen een begeleidingstraject kunnen vaststellen. Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel me of mail me!

Marinka Ockhuijsen – G.E.C. Ribbiuslaan 10, 3161 HB  Rhoon

0619 832 833

marinkaockhuijsen@gmail.com

KvK 62902067 – BTW NL001626161B81

Lekker lezen

De eenzaamheid van de priemgetallen

Een metafoor

Een priemgetal is een getal groter dan EEN en slechts deelbaar door EEN en door zichzelf…

Lang geleden stond er in een mooie oude stad een mooie oude bibliotheek. De bibliotheek telde enorm veel kamers en toen ik binnenkwam rook ik het hout van de lambriseringen en de trappen en zag ik het stof liggen op de boeken in de kasten. Ik rook het muffe tapijt. Kasten reikten van de vloer tot aan het plafond en ze puilden uit van boeken. Overal waar ik keek zag ik boeken. Kennis en wetenschap, vergaard door de jaren heen. Het was een fijne, warme plek, die bibliotheek en ik kwam er graag. De bibliotheek bestond uit verschillende verdiepingen en toen ik de houten trappen beklom, werd ik naar nog meer boeken gebracht. De zolder van de bibliotheek was slechts bereikbaar via een gammel en wankel laddertje, dus daar kwam ik maar niet.

Boven op zolder woonde getal Twee. Twee was een priemgetal, uniek onder de getallen. Twee woonde alleen op die zolder, voornamelijk ook met veel plezier. Hele dagen kon Twee doorbrengen met zichzelf te bewonderen voor de spiegel. Twee was het eerste priemgetal van de reeks, nog specialer dan alle andere priemgetallen en daarom was hij uniek, maar eenzaam. Twee begon langzaam maar zeker te beseffen, dat hij zijn doel nooit zou bereiken als hij maar op zolder uniek bleef zijn. Zijn spiegelbeeld zei: “Wij zijn Twee, jij en ik, maar ik zeg jou, er is nog meer dan wij Twee, ga ernaar op zoek”.

Twee besloot de eigen raad op te volgen en daalde het gammele laddertje af. Iedere krakende trede sterkte hem in zijn verlangen naar meer..  naar meer van zichzelf te leren kennen, naar meer mogelijkheden. Twee had de angst om van zolder te komen naast zich gezet en dwaalde rond over de verdiepingen van de bibliotheek. In de eerste kamer waar hij kwam, ontmoette hij Drie. Drie zei: waar je ook naartoe gaat, ik ga met je mee. In de volgende kamer ontmoette hij Vijf. Vijf zei: waar je ook naartoe gaat, ik ga met je mee. Een verdieping lager ontmoette hij Zeven en Elf en Dertien. En zij zeiden: waar je ook naartoe gaat, wij gaan met je mee. Jij hebt ons nodig.

Twee begreep er helemaal niks van en bleef verward rondlopen door de bibliotheek. Hoe kon dit hem dichter bij zijn doel brengen, vroeg hij zich af. Met alle getallen achter hem aan, belandde hij uiteindelijk in de kelder. Daar zat een man met een bos grijs haar, wiskundige vergelijkingen te mompelen boven zijn boeken. Albert was zijn naam. Albert, vroeg Twee, kunt u mij alstublieft helpen? Ik wil graag mijn doel bereiken, maar wat moet ik met deze getallen hier? Ze achtervolgen me en laten me niet meer los, zei Twee.

Ach, zei Albert verstrooid, was alles maar zo eenvoudig in mijn leven als dit vraagstuk. Twee, ik weet alles van jouw soort, de priemgetallen. Twee is je controle en je angst, Drie is je zelfvertrouwen, Vijf is je wijsheid, Zeven is je inlevingsvermogen, Elf is je empathie en Dertien is je acceptatie. Jij hebt zelf jouw antwoord gevonden, zei Albert. Als je deze getallen naast elkaar laat bestaan, krijg je een enorm groot samengesteld getal, met ontelbaar veel mogelijkheden door delen.